Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.09.2012 19:35:19 

Českoslovenští atleti nad 30let

Finanční poradenství
Finanční poradenství...
 
Kontakt pro písemné dotazy: bohemka1@seznam.cz


 Finanční poradenství v České republice je relativně mladým odvětvím.  Dozvíte se, co to finanční poradenství vlastně je, komu je určeno a čím se zabývá.
V této kapitole budeme zveřejňovat informace o firmách, které se finančním poradenstvím zabývají profesionálně a o jejích produktech.
Každý z nás si potřebuje občas půjčit, pojistit se nebo investovat, proto zde postupně soustředíme co nejvíce informací, aby jste si mohli vybrat tu správnou firmu. Doufáme, že vám tyto informace pomůžou, aby vám peníze přibývaly a ne ubývaly.

Finanční poradenství lze charakterizovat, jako poskytování individualizovaného poradenství fyzickým a právnickým osobám týkající se financí. Finanční poradenství řeší otázky z různých oblastí osobních a rodinných financí lidí , případně podnikatelů a firem.

Finanční poradenství samozřejmě může pomoci klientovi s výběrem vhodných finančních produktů do jeho portfolia a může mít i charakter investičního poradenství. Je všeobecně známo, že jeho záběr je obecně širší a že případné zúžení pouze na určitou oblast osobních a rodinných, resp. firemních financí klienta vychází buď z potřeb, příp. poptávky daného klienta nebo je způsobeno omezenou nabídkou služeb konkrétního finančního
poradce.

 Využít služeb finančního poradce se vyplatí.

Finanční poradce by měl k osobním a rodinným financím,případně firemním financím zákazníka přistupovat komplexně a systematicky. Tzn. že by se měl nejprve seznámit se současnou situací zákazníka a jeho aktálními i budoucími potřebami, na základě provedené analýzy by měl určit silné a slabé stránky ve stávajícím řešení financí klienta a poradit mu, jak lépe uspořádat své finanční záležitosti, a to nejen s ohledem na jeho současné potřeby a cíle, ale i na ty budoucí. Navrhnutím řešení pro klienta práce finančního poradce zpravidla nekončí. Navrhnuté a klientem následně realizované řešení je třeba pravidelně prověřovat a v případě potřeby dále upravovat. Nutnost změny v uspořádání finančních záležitostí klienta může být vyvolána např. změnou cílů a potřeb klienta, změnami podmínek na trhu či změnou legislativy. Této skutečnosti by si měl být klient vědom, aby nečekal od finančního poradce jednorázové vyřešení svých finančních záležitostí na „celý život“ a nebyl pak časem zklamán z toho, že již uspořádání jeho finanční záležitostí neodpovídá jeho potřebám a cílům. Nutnost pravidelného zjišťování uspořádání finančních záležitostí zákazníka a případné hledání nových a lepších řešení jsou z dlouhodobého hlediska důležité i pro finančního poradce. Aby se na něj klient znovu obrátil s žádostí o prověření jeho finančních záležitostí a v případě potřeby o navrhnutí nového řešení, je důležité, aby byl klient se službami svého finančního poradce spokojen a choval k němu důvěru.


 

 
TOPlist